top of page
Using Mobile Phones

Visjoner
og
verdier

CREATE TOMORROW TODAY

Gjennom vår visjon bidrar vi til å identifisere og finne løsninger på våre kunder og miljøpartneres fremtidige utfordringer. Visjonen leder oss gjennom arbeidsdagen som individ, som team og som en helhetlig organisasjon.

I d|rig deltar alle, og vi arbeider hver dag, utrettelig og kontinuerlig, for å sette visjonen ut i praktisk handling. I d|rig har vi både vilje og evne til å tenke utenfor boksen, og vi gjør ord om til handling. Vi lar oss ikke stoppe av praktiske problemer. De representerer muligheter og utfordringer, ikke begrensninger. Best practice er ikke alltid det som driver oss fremover, men derimot det å tørre å ta risiko kan gjøre det.

Vi ønsker å være et forbilde for hvordan vi skal tenke sirkulær økonomi med fokus på ombruk, og vi vil være modige når det gjelder å tilby konkurransedyktige tjenester og løsninger for våre kunder og miljøpartnere.

Våre verdier

Kundene, miljøpartnerne og våre medarbeidere er våre drivere og tannhjulet som vi bygger våre verdier rundt. Våre verdier viser veien i vår daglige virksomhet. De støtter opp om måten vi samarbeider på, og hvordan vi samhandler med hverandre.

Våre verdier skal vises i alt vi gjør i og utenfor bedriften. Dette er en blanding av verdier som snakker til hjertet og til hjernen. Verdiene våre er styrende for relasjonen vi har til våre omgivelser og naturen, til kunder og miljøpartnere, og ikke minst medarbeiderne i mellom.

Tillit

Vi gir realistiske forventninger og holder det vi lover.

Glød

Vi brenner for visjonen vi har satt og møter en hver utfordring med entusiasme.

Innovasjon

Industrien vår utvikler seg i høy hastighet. Vi skal lede an. 

Sosialt ansvar

Som en ansvarlig bedrift ønsker vi i d|rig at våre handlinger gjenspeiles i hvordan vi gir tilbake til samfunnet rundt oss. Vi legger derfor vekt på at holdninger og handlinger skal være forenlig med selskapets visjon og verdier.

Sosialt ansvar er rettet mot hjertene våre, og vi i d|rig ønsker å vise dette ved praktisk handling ved at vi hvert år vil vi gi 5% av vårt overskudd til sosiale formål.

Miljøfyrtårn

d|rig er miljøfyrtårnsertifisert, et miljøsertifikat som innebærer at vi har systemene til å skape konkurransefortrinn av bærekraft. Stiftelsen setter krav til medlemsbedriftene at vi har en miljøvennlig plan for avfall, transport, innkjøp, energi og arbeidsmiljø og at vi følger dette i praksis. Vi er veldig stolte av anerkjennelsen og oppfordrer selvfølgelig alle kunder, leverandører og samarbeidspartnere til å gjøre det samme.

miljofyrtaarn.png

Ansvarlig transport

En ekstra klem til miljøet.

Vi ønsker i tillegg til vårt valg av klimavennlig transportør å kunne gi våre kunder mulighet til å klima kompensere sin transport. D|rig sine skap reiser i gjennomsnitt 312,58 km i snitt per tur, dersom vi regner at varebilen har et forbruk av 0,6 liter per mil og et utslipp på 2,66 CO2 per liter diesel vil det si 50 kg utslipp Co2. Ønsker din bedrift å nøytralisere transporten huk av for WWF ved booking av skap og vi vil legge til trekket på din giro. Hvert kvartal vil vi på vegne av våre kunder donere totalbeløpet til en av WWF sine internasjonale prosjekter.

GPS-sporing

d|rig kan tilby FG- enheter (sporing og gjenvinningssystem) i utsendt utstyr. Det betyr at d|rig kan til enhver tid identifisere hvor utstyret befinner seg. En liten kostnad for økt sikkerhet rundt forsendelse av ikke bare sensitiv informasjon, men også kostbart utstyr. I søket etter eventuelt stjålet utstyr vil det kunne benyttes både GPS, GSM og radiopeiling som posisjoneringsteknologi. Tjenesten koster kr 50 per dag per enhet, og er levert i samarbeid med ABAX

Ansvarlig Transport
bottom of page