top of page
dhub_window.png

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan d|rig AS samler inn og bruker informasjon om besøkende på våre nettsider. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettsidene våre (personopplysningsloven § 19), og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18, 1.ledd).

d|rig AS, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester for å:

 • Slette data på elektroniske lagringsmedier

 • Ombruk av IT-utstyr

 • Gjenvinning av IT-utstyr

 • Nedrigging av data- og serverrom

Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Kontakt daglig leder ved spørsmål:

 • Daglig leder: Tom Ivar Solbakken

 • Telefonnummer: 414 79 286

 • E-postadresse: tom.ivar.solbakken@drig.no

 • Adresse: Fokserødveien 29, 3241 Sandefjord

Personvern er viktig for både våre kunder, samarbeidspartnere og oss i d|rig AS. Vi er opptatt av å beskytte og respektere våre kunder, samarbeidspartnere og brukeres personvern, og all vår innsamling og bruk av personopplysninger er underlagt norsk personvernlovgivning.

Vi har utarbeidet denne personvernerklæringen for å:

 • vise hvordan vi respekterer og beskytter våre kontakters privatliv

 • forklare hvordan vi samler inn, bruker og beskytter personopplysningene fra våre kunder og samarbeidspartnere

 • fortelle våre kunder og samarbeidspartnere hvilke rettigheter de har

Nettbasert behandling av personopplysninger

Generelt om behandlingen

d|rig AS drifter og vedlikeholder våre nettsider selv, og det er kun d|rig som har tilgang til opplysningene på nettsiden.

Terminologi

For at våre kunder og samarbeidspartnere skal forstå denne erklæringen har vi definert en del viktige begreper:

Personopplysninger

er enhver informasjon som direkte eller indirekte kan knyttes til deg/dere som enkeltpersoner. Se avsnittet «Hvilke personopplysninger samler vi inn om deg/dere?» for informasjon om hva slags personopplysninger vi behandler.

Trafikkdata

er data som er nødvendig for å overføre data eller fakturere deg som kunde. Hvis trafikkdata direkte eller indirekte kan knyttes til deg/dere som enkelt-personer er disse også klassifisert som personopplysninger.

Anonymiserte opplysninger

er opplysninger hvor vi har fjernet alle identifiserbare elementer slik at det ikke lenger er mulig å knytte opplysningene til deg/dere som enkeltpersoner.

Behandling av personopplysninger

er enhver bruk av personopplysninger, herunder innsamling, lagring, endring, sammenstilling, utlevering og sletting.

Kunde

er enhver som kjøper eller bruker våre tjenester.

Hvordan samler vi inn dine/deres personopplysninger?

d|rig AS leverer mange ulike tjenester. Informasjonen vi samler inn om deg/dere avhenger av hvilke tjenester dere bruker eller kjøper.

Vi samler inn personopplysninger som:

 • dere oppgir til oss for eksempel når du kjøper eller registrerer dere for våre tjenester, eller kontakter oss med spørsmål.

 • registreres automatisk når dere bruker en tjeneste, sender en e-post eller besøker våre nettsider.

 • Dere har ingen plikt til å oppgi personopplysninger til oss, men dersom dere velger å la være er det mulig at vi ikke kan yte dere våre tjenester fordi vi eksempelvis ikke kan fakturere dere for tjenestene.

Hvilke personopplysninger samler vi inn om deg/dere?

 • Grunnleggende informasjon, slik som bedrift, navn og kontaktdetaljer

 • Demografisk informasjon, slik som fødselsdato og kjønn

 • Opplysninger om kundeforholdet, slik som tjeneste- og ordreopplysninger, betalings-opplysninger, markedsføringstillatelser og kontakt med vår kundeservice

 • Opplysninger generert i forbindelse med bruk av tjenestene, f. eks. teknisk informasjon om enheten som du/dere bruker når du besøker våre nettsider (herunder dato og tid, hva slags PC/mobiltelefon, operativsystem og nettleser du bruker, IP-adresser, skjermstørrelse etc.)

 • Andre opplysninger om tjenestebruken, slik som data samlet inn ved hjelp av informasjons-kapsler og liknende teknologier ved besøk på våre nettsider

Opplysninger i tilknytning til identifikasjon og registrering av en kunde eller bruker, slik som informasjon om brukers identitet, eventuelle andre opplysninger som er samlet inn på grunnlag av ditt/deres samtykke. Dere vil i så fall få spesifikk informasjon om hvilke opplysninger vi samler inn, og hva de brukes til når vi ber om deres samtykke.

Vi vil kunne koble sammen opplysninger innsamlet i forbindelse med ulike tjenester i den grad opplysningene er samlet inn for samme formål (se informasjon om formålene nedenfor).

Hvordan bruker vi dine personopplysninger?

Vi bruker informasjon som vi registrerer om deg/dere som kunde eller bruker til følgende formål:

 • Levere tjenester: Vi behandler personopplysninger for å yte og levere tjenester til deg/dere. For eksempel behandles deres opplysninger i forbindelse med levering av tjenester, slik som f. eks. sletting av data på elektroniske medier

 • identifikasjon av kunder og brukere

 • fakturering, kredittkontroll og betalingsoppfølging

 • feilretting, kundeservice og klagebehandling

Overholdelse av lovbestemmelser:

Vi behandler personopplysninger for å oppfylle våre lovfestede plikter, f. eks. i tilknytning til regnskapsførsel, og for å fremlegge opplysninger for kompetent myndighet når dette er pålagt oss i henhold til norsk lovgivning.

Andre formål du har samtykket til:

Vi vil kunne behandle dine/deres personopplysninger for ethvert annet formål som du/dere spesifikt har gitt oss et samtykke til.

I samtlige av de ovennevnte tilfeller behandler vi kun personopplysninger i den grad det er nødvendig og forenelig med de angitte formålene, og vi vil alltid ta hensyn til behovet for beskyttelse av ditt/deres privatliv.

Hvordan beskytter vi dine opplysninger?

Beskyttelse av dine/deres personopplysninger er en høyt prioritert oppgave for oss, og vi arbeider kontinuerlig for å beskytte personopplysninger og annen konfidensiell informasjon. Sikkerhetsarbeid omfatter både fysiske, tekniske og administrative tiltak, herunder beskyttelse av personell, informasjon, IT-infrastruktur, internt- og offentlig nett, samt kontorbygninger og tekniske fasiliteter.

Sikkerhetsarbeidet innebærer også at vi jevnlig gjennomgår ulike faktorer som risikoeksponering, tilgjengelig teknologi, forretningsbehov og lovkrav. Dette sørger for at vi til enhver tid har tilstrekkelige sikkerhetstiltak, slik at vi eksempelvis kan forhindre at personopplysninger kommer på avveie.

Hvem utleverer vi dine personopplysninger til?

 • I lovbestemte tilfeller, eksempelvis ved pålegg fra domstolene, politiet eller andre offentlige myndigheter, i henhold til strenge forhåndsdefinerte prosesser.

 • I forbindelse med virksomhetsoverdragelse, f. eks. som ledd i fusjon, oppkjøp, eller over-føring av tjenester til et annet selskap.

Hvor lenge lagrer vi dine opplysninger?

Vi vil lagre dine/deres personopplysninger så lenge som nødvendig for å oppfylle de formålene som er angitt i denne Personvernerklæringen, med mindre en lengre lagringsperiode er pålagt eller tillatt i henhold til gjeldende lovgivning. Oppbevaring av anonymiserte opplysninger er ikke gjenstand for slike begrensinger eller krav.

Vi forsøker i tillegg å sikre at personopplysninger og annen kundeinformasjon er oppdatert og korrekt, og at vi ikke lagrer informasjon som er unødvendig i forhold til formålene ved behandlingen av personopplysninger.

Hvordan bruker vi informasjonskapsler og webanalyse (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet vårt. Informasjonskapsler hjelper oss til å fastslå hvilke deler av våre nettsider som er mest populære, herunder hvilke sider kundene og interessentene besøker, og hvor lenge. I tillegg mottar vi informasjon om hvilken enhet og nettleser som blir brukt, noe som er nyttig for å kunne tilpasse nettsiden til de fleste digitale flater.

For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics.

Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra, og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din/deres bruk av nettstedet til deg/dere som enkeltpersoner.

Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. Vi viser til Googles personvern-erklæring for nærmere informasjon om denne behandlingen: https://www.google.com/intl/no/policies/privacy/

En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare, og dermed til en enkeltperson. d|rig AS bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

Du finner oppdatert informasjon om hvordan vi bruker informasjonskapsler her.

Her finner du også informasjon om dine valgmuligheter og samtykkeinnstillinger.

Vi bruker typisk informasjonen samlet inn ved hjelp av informasjonskapsler for følgende formål:

Funksjonelle informasjonskapsler og tjenesteyting:

 • Informasjonskapsler er meget viktig for driften av våre nettsider og digitale tjenester, og de legger til rette for en god brukeropplevelse. Dersom du/dere ønsker det kan du for eksempel slippe å legge inn ditt brukernavn, passord og eventuelle innstillinger hver gang du logger deg på våre tjenester.

 • Tjenesteutvikling: Informasjonskapsler hjelper oss med å følge med på bruken av nettstedene og digitale tjenester, slik at vi kan forbedre disse. Vi mottar for eksempel informasjon om hvilke nettsider som er mest populære, hvilke lenker man kom fra eller følger videre, samt hvor lenge brukerne blir værende på våre nettsider.

Bruksanalyse:

Informasjonen brukes for eksempel til å kunne gi et bedre tjenestetilbud, til utvikling og analyse, og for å samle statistiske opplysninger om antall besøkende på våre nettsteder og digitale tjenester.

d|rig AS’s hjemmeside

Når du gjør søk på drig.no og undersider, registreres IP-adressen fra den benyttede dataenheten. Du/dere kan også kontakte oss direkte gjennom skjema på hjemmesiden. Kontakt gjennom skjema blir behandlet på samme måte som e-post, og av trygghetshensyn bør du/dere her og vurdere hva som sender usikret over nett.

Søk

d|rig AS lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter på våre nettsteder i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

Del-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du/ dere benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

Kommentarer

Der det er mulig for kunder og samarbeidspartnere å komme med kommentarer på artikler eller blogger, blir man i noen tilfeller avkrevet navn og e-postadresse. Navn og e-postadresse kan bli publisert med kommentaren, men lagres ikke hos d|rig AS.

Pålogging med felles brukerhåndtering

Noen tjenester kan kreve at man logger inn via d|rig AS’ felles brukerhåndtering. I disse vil det være mulig å registrere navn, e-post, telefon, organisasjon og hjemmeside. Opplysningene deles ikke med andre.

Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjons-kapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet, slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler, som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

På https://nettvett.no/ kan du lese om hvordan du/dere stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler - https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/, og få tips til sikrere bruk av internett https://nettvett.no/veiledninger/sikrere-bruk/internett/.

Hva er dine rettigheter og valgmuligheter?

Du/dere har rett til å:

 • vite hvilken informasjon vi har registrert om deg/dere (med de begrensningene som følger av gjeldende lovgivning)

 • kreve at feilaktige, unødvendige, mangelfulle eller utdaterte personopplysninger rettes eller fjernes

 • reservere deg/dere mot direkte markedsføring (telefonsalg, adressert post, e-post, SMS o.l.)

 • trekke tilbake eventuelle samtykker til å behandle personopplysninger som du/dere har gitt oss. Vær likevel oppmerksom på at dette kan føre til at vi ikke lenger kan levere enkelte av våre tjenester til deg/dere.

 • deaktivere innsamling av data for Google Analytics.

Den registrerte har rett til å kreve at opplysninger blir rettet, slettet eller supplerte. Slike forespørsler vil vi svare på senest innen 30 dager.

d|rig AS er opptatt av å føre en ansvarlig og bærekraftig forretningsvirksomhet. Dersom du/dere mener at vi ikke følger denne Personvernerklæringen eller gjeldende lovgivning kan du/dere klage til https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/hvordan-kan-jeg-klage-til-datatilsynet/

Hvordan få kjennskap til endringer i Personvernerklæringen?

Vi kan ha behov for å oppdatere Personvernerklæringen etter hvert som vår drift og våre tjenester utvikler seg, og vi oppfordrer dere som brukere derfor til jevnlig å sjekke siste versjon av denne Personvernerklæringen på vårt nettsted.

Ved større endringer vil vi også kunne forsøke å kontakte dere direkte gjennom tilgjengelige kanaler, slik som eksempelvis gjennom e-post, eller varsler på våre nettsteder og digitale tjenester.

Hvordan kontakte oss?

d|rig AS (org.nr. 991 413 723), Fokserødveien 29, 3241 Sandefjord, er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen.

Ved spørsmål og henvendelser angående vår behandling av personopplysninger kan du kontakte vårt sentralbord tel.: +47 97 97 59 00, eller e-post: post@drig.no

 

Hvis du ønsker sletting av dine data, så kan du også benytte denne linken:

https://slettmeg.no/

bottom of page