top of page
dhub_window.png

Salgsvilkår

Vilkår for salg:

1. Selger defineres på bakgrunn av opplysningene som legges til grunn ved utfylling av skjemaet. Kjøper defineres som Drig AS, Fokserødveien 29, 3241 Sandefjord, organisasjonsnummer 991 413 723.

2. Selger er over 18 år ved salgstidspunktet og har evner til å inngå juridisk kontrakt.

3. Selger erklærer at selger er juridisk eier av produktet som selges, og at produktet er fri for pant eller heftelser.

4. Selgeren påtar seg ansvaret for eventuelle ulovligheter som kan ha skjedd med produktet før salgstidspunktet. Drig AS er fri for juridisk ansvar eller forpliktelser knyttet til produktet.

5. Selgeren forstår og er klar over at eventuelle feil/mangler på produktet vil føre til reduksjon av salgsprisen som blir gitt fra Drig AS.

6. Selgeren har godkjent at enheten testes og at det kjøres diagnostikk på enheten før sletting av innhold.

7. Godkjennelse av vilkårene anses som en aksept av transaksjon der produktet selges til Drig AS.

8. Selger bekrefter at han/hun er innforstått med at alt innhold på produktet slettes, og kan ikke ved noen omstendigheter hentes tilbake til selger etter innsendelse/levering av enhet til Drig AS.

9. Selger bekrefter at han/hun har foretatt en kopi av innholdet på produktet, da alle data vil slettes.
 

10. Selger bekrefter at enheten ikke er stjålet.

11. Selger bekrefter å ha forstått at enheten som overleveres ikke kan avvike fra modellen beskrevet på siden, og at dersom modell avviker kan Drig AS oppheve avtale om kjøp.

12. Selger bekrefter at ansvaret for enheten frem til overlevering til Drig AS ligger på selger. Dette inkluderer eventuell frakt.

13. Selger bekrefter å ha forstått at personlige eiendeler som blir levert sammen med det avtalte utstyret ikke leveres tilbake, som for eksempel datamus eller minnekort.

14. Drig AS forbeholder seg retten til å kreve sin rett til produktet etter at avtale er inngått.

15. Personopplysninger blir behandlet etter gjeldene personopplysningsloven/GDPR.

16. Selger forstår at den avtalte prisen fratrukket eventuelle skader/mangler overføres til selger innen rimelig tid etter gjennomgang av produktet.

17. Selger bekrefter at korrekt kontonummer er oppgitt, og at ved manglende informasjon vil ikke vederlaget for enheten kunne betales ut.

18. Selger bekrefter at produktet leveres til Drig AS via post eller innleveringspunkt innen 7 dager etter innsendelse av skjema.

bottom of page